ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.1 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.94 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 393.38 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 418.44 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.39 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.25 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.51 KB
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.03 KB