ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว
1. หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว ม.1 และ ม.4

1. หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว ม.1 และ ม.4

   - ดูหลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว คลิกที่ สำหรับ ม.1  สำหรับ ม.4

 - ผู้สมัคร เลือกดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มปริ้นท์เอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปนักเรียน 1 นิ้ว และเตรียมเอกสาร  ในวันมอบตัว

   - ผู้สมัคร เลือกมารับเอกสารมอบตัวด้วยตนเองที่ สำนักอำนวยการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ไม่เว้นวันหยุดราชการ แล้วนำกลับไปกรอกข้อมูล และเตรียมเอกสาร  ในวันมอบตัว

    - ติดตามวันประกาศมอบตัว

           
 
##สำคัญ 
แบบฟอร์มใบมอบตัวให้ปริ้นเอกสารใส่  กระดาษปกสีเขียว เท่านั้น ทั้งของ ม.1,ม.4##(ขออนุญาตไม่รับเอกสารที่ปรินท์ไม่ตรงตามที่กำหนด)

**แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกดาวน์โหลด  ฟล์เอกสาร   ไฟล์ pdf

                           ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิกตรงนี้

**
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกดาวน์โหลด  
ฟล์เอกสาร   ไฟล์ pdf
                                ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิกตรงนี้ 

**************************************************************************************************************************

2.หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว เข้าเรียนระหว่างชั้น(อนุบาล1-3, ประถมศึกษา 1-6 มัธยม2,3-5,6 )

2.หลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว เข้าเรียนระหว่างชั้น(อนุบาล1-3, ประถมศึกษา 1-6 มัธยม2,3-5,6 )

    - ดูหลักฐานที่ใช้ในวันมอบตัว คลิกที่  อนุบาล 1    ประถมศึกษาปีที่ 1   เรียนระหว่างชั้น

   - ผู้สมัคร เลือกดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มปริ้นท์เอกสาร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปนักเรียน 1 นิ้ว และเตรียมเอกสาร  มาในวันมอบตัว

   - ผู้สมัคร เลือกมารับเอกสารมอบตัวด้วยตนเองที่ สำนักอำนวยการ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ไม่เว้นวันหยุดราชการ แล้วนำกลับไปกรอกข้อมูลเองที่บ้าน นำส่งในวันประกาศมอบตัวนักเรียน

    - ติดตามวันประกาศมอบตัว

  ##สำคัญ แบบฟอร์มใบมอบตัวให้ปริ้นท์เอกสาร ใส่กระดาษปก สี ตามกำหนด## (ขออนุญาตไม่รับเอกสารที่ปรินท์ไม่ตรงตามที่กำหนด)

**แบบฟอร์มมอบตัวนักเรียน อนุบาล 1 ใช้กระดาษปกสีฟ้าอ่อน คลิกดาวน์โหลด  ไฟล์เอกสาร   ไฟล์ pdf

                           ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิกตรงนี้                                    
 

**แบบฟอร์มมอบตัวนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้กระดาษปกสีเหลือง คลิกดาวน์โหลด  ไฟล์เอกสาร   ฟล์ pdf

                              ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิกตรงนี้                                 
 

**แบบฟอร์มมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น ใช้กระดาษปกสีชมพู่ คลิกดาวน์โหลด   ไฟล์เอกสาร   ไฟล์ pdf
 

                                  ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม คลิกตรงนี้