ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตราการการเรียนการสอนแบบเลื่อมเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 8
วรสารโรงเรียน
วรสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 31
ร่างหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 79
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563 111
หลักสูตรช่วงชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 50
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน 36
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 54
ตารางสอนมัธยมศึกษา
ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 37
เอกสารการรับสมัครนักเรียน
ประกาศรายชื่่อ นักเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.48 KB 14
ประกาศรายชื่อ ม.1,4 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.51 KB 10
ประกาศรายชื่่อ อ.1,ป,1,ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.13 KB 11
การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.76 KB 20
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.69 KB 171
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 144
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.56 KB 145
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 132
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 168
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 146
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.8 KB 54
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 59
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 38
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 45
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.15 KB 161
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.3 KB 353
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.08 KB 213