ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วรสารโรงเรียน
วรสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 18
ร่างหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 33
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563 18
หลักสูตรช่วงชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 10
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน 19
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 20
ตารางสอนมัธยมศึกษา
ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 20
เอกสารการรับสมัครนักเรียน
การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.76 KB 10
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.69 KB 105
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 101
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.56 KB 94
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 86
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 119
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 81
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.8 KB 34
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 42
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 29
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 34
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.15 KB 135
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.3 KB 176
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.08 KB 186