ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตราการการเรียนการสอนแบบเลื่อมเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 195
วรสารโรงเรียน
วรสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 213
ร่างหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 301
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563 386
หลักสูตรช่วงชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 254
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน 225
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 258
ตารางสอนมัธยมศึกษา
ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 227
เอกสารการรับสมัครนักเรียน
ประกาศรายชื่่อ นักเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.48 KB 199
ประกาศรายชื่อ ม.1,4 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.51 KB 190
ประกาศรายชื่่อ อ.1,ป,1,ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.13 KB 189
การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.76 KB 199
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.69 KB 354
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 324
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.56 KB 327
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 313
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 347
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 325
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.8 KB 235
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 241
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 217
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 225
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.15 KB 355
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.3 KB 631
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.08 KB 411