กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา

นางพรสุข  เวียงวีระ
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวชลธิดา  พฤกษะวัน
ครู
 

 

นางนภาพร  แก้วแสง
ครูชำนาญการ

 

นางสาววินิตย์  เชี่ยวชาญศิลป์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุมาลี  แช่จิว
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวซูซานา หลังชาย
ครูผู้ช่วย

 

   
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com