การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา

  penapa

นางเพ็ญนภา แฟงเอม
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระฯมัธยมศึกษา

sujaree

นางสาวสุจรี  ดำรงค์ศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

toon

นายทูน  ภาษีธรรม
ครู ชำนาญการ

 

นางสาวศิริญากร  อัฏฐเมธากร
ครูชำนาญการ

 sunisa

นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์

ครู คศ.1

 

นายธนกรหาญ  คำพิลาโสม
ครูผู้ช่วย

 nuthatai

นางสาวนัทธ์หทัย  พรมวังขวา
ครูอัตราจ้าง

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา

 

นางวิลาสินี  เนินกลาง
ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯประถมศึกษา

 


นายดิเรก  นิลดอนหวาย
ครูผู้ช่วย


นางสาวสายสวาสดิ์  มีกอบสิน
ครูผู้ช่วย

 

นางธิราภรณ์  วงษ์โพธิ์
พนักงานราชการ

 

นางเต็มดวง  คุ้มภัย
พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com