เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามศักยภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ดำรงตนอยู่ในสถานะพลเมืองดี และพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนของชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กีฬาเด่น เป็นคนดี มีความรู้
มาตรการส่งเสริม
1. โครงการโรงเรียนปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง
2. โครงการกายแข็งแรง จิตแจ่มใส
3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล

 

boss porrapon

นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม

February 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

forking-create-02-tn.jpg

unMFZxXZLSo20180626093522

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com