ผู้บริหารโรงเรียน


    นายสมศักดิ์  แสวงการ   
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
     

 

นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

นางนงนุช  ชื่นสมจิตร 
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารบุคคล 

 rongwalilug.png

นางวไลลักษณ์  เดชสุวรรณนิธิ
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป

  

นางเหมวรรณ  หนูเกตุ 
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

       

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com