Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านน้ำผลไม้/น้ำปั่น

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายน้ำผลไม้ปั่น/น้ำปั่น ซึ่งจัดจำหน่ายในโรงอาหารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด...