ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์จากสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์

เปิดจำหน่ายสินค้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 - อุปกรณ์การเรียน
 - เครื่องแต่งกาย ชุดพละ ชุดอิ่มบุญ

สำหรับนักเรียนเก่าสามารถซื้อสินค้าตามวัน ดังนี้
- วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2563
สำหรับนักเรียนเข้าใหม่สามารถซื้อสินค้าตามวัน ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระหว่างชั้น   วันที่ 16  มิถุนายน 2563
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  12  มิถุนายน  2563
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน   2563



โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 203 ครั้ง