ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์จากสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ประชาสัมพันธ์

เปิดจำหน่ายสินค้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 - อุปกรณ์การเรียน
 - เครื่องแต่งกาย ชุดพละ ชุดอิ่มบุญ

สำหรับนักเรียนเก่าสามารถซื้อสินค้าตามวัน ดังนี้
- ระดับชั้นปฐมวัย                     
วันที่  8 มิถุนายน  2563
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-3           วันที่  9 มิถุนายน  2563
- ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 4-5           วันที่  10 มิถุนายน  2563
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6              วันที่  11  มิถุนายน  2563
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2               วันที่  15  มิถุนายน  2563
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3              
วันที่  17  มิถุนายน  2563
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6            วันที่  18  มิถุนายน  2563

สำหรับนักเรียนเข้าใหม่สามารถซื้อสินค้าตามวัน ดังนี้
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      วันที่ 16  มิถุนายน 2563
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       วันที่  12  มิถุนายน  2563
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4       วันที่ 14 มิถุนายน   2563

ติดต่อ : 02-5114049 ต่อ 105

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 339 ครั้ง