ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นายอิทธิกร บุนนาค
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,15:39  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,16:30  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,16:29  อ่าน 277 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง งานและพลังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,16:28  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องเพศด้วยหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)
ชื่ออาจารย์ : นายนรินทร์ จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,12:59  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายนรินทร์ จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,21:30  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสุนิสา อินทนนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2563,00:20  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสุนิสา อินทนนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,23:55  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : นางอ้อยทิพย์ หาญนาวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,21:50  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในงาน ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ปี พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นางอ้อยทิพย์ หาญนาวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,21:47  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..