ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่องแรงและการเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,16:30  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,16:29  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง งานและพลังงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ทองสง่า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,16:28  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องเพศด้วยหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h)
ชื่ออาจารย์ : นายนรินทร์ จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2563,12:59  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายนรินทร์ จันทร์อุดม
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,21:30  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการประกวดวิจัย ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร สีเลิศ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,21:10  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : นางศรีจันทร์ หางแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,09:00  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1 -ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางศรีจันทร์ หางแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,08:59  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางศรีจันทร์ หางแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,08:56  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางศรีจันทร์ หางแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,08:55  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..