โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
Adobe Acrobat Document 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 ฉ.2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document 4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 ฉ.3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562 ฉ.4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.07 KB
Adobe Acrobat Document 7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ. 2553 ฉ.2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document 8. พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-บุคลากร 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document 9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-บุคลากร 2547 ฉ.2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document 10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-บุคลากร 2547 ฉ.3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document 11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครู-บุคลากร 2547 ฉ.4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document 12. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 13. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
Adobe Acrobat Document 14. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.44 KB
Adobe Acrobat Document 15. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document 16. ระเบียบ ศธ. การบริหารจัดการ กพฐ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document 17. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
Adobe Acrobat Document 18. พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.93 KB
Adobe Acrobat Document 19. พรบ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2560 (ฉบับ 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.9 KB