โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document O28 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.7 MB
Adobe Acrobat Document O28 การบรรยายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ ว17   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.22 MB
Adobe Acrobat Document O28 แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document O28 แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.89 KB
Adobe Acrobat Document O28 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูอัตราจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645.93 KB
Adobe Acrobat Document O28 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 645.93 KB