โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document O35 การมีมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 761.56 KB