ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพธ์โรงเรียน
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 63
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 63
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
รองผู้อำนวยการ สพป.กทม. มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจราชการ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 63
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 63
ประชุมหัวหน้างาน และนักพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์ของลูก พ.อ.
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ร่วมต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
รอง ผอ.สพป.กทม. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
การประชุมการจัดทำโมเดลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประชุมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
ประชุมเว็บมาสเตอร์เพื่อสรุปและติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
ประกาศ การรับนักเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63