ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 120/2565 วันสันติภาพสากล (21/09/2565)
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 121/2565 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (21/09/2565)
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 122/2565 กิจกรรม kick off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี (21/09/2565)
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 119/2565 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แนะแนว เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน (19/09/2565)
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 117/2565 เตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบข้าวสารให้กับพี่น้องชุมชนลาดพร้าว 45 , ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 (18/09/2565)
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 118/2565 การประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สภาผู้ปกครองและครุแห่งประเทศไทย (18/09/2565)
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 116/2565 เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 65 (17/09/2565)
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 115/2565 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 (13/09/2565)
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 113/2565 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" (12/09/2565)
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 114/2565 กิจกรรมกีฬา "ร้อยดวงใจ สานสายใย ชาวพิบูล" และกิจกรรม "มนต์รักพิบูล อุ่นชื่นดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ" (12/09/2565)
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 112/2565 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊งแจกเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 ณ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (11/09/2565)
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 110/2565 นักเรียนสายชั้นปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1 - 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี (09/09/2565)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 111/2565 กิจกรรมเรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจกลุ่มรัตนโกสินทร์ 65 (09/09/2565)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 109/2565 พิธีมอบโล่เกียรติยส เกียรติบัตร รางวัลครุและบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมผู้บริหารสถานศึกาาและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2565 (07/09/2565)
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 107/2565 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 (06/09/2565)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 108/2565 กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล และการให้ความรุ้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย (06/09/2565)
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 106/2565 กิจกรรมตลาดนัด "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (02/09/2565)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 105/2565 ติดตามการดำเนินงานโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง ประจำปี 2565 (01/09/2565)
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 104/2565 กิจกรรมอิ่มบุญวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 (30/08/2565)
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65