ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จดหมายข่าวฉบับที่ 17/2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (12/07/2564)
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 16/2564 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (02/07/2564)
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 15/2564 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (ครบ ๑๑๐ ปี) (01/07/2564)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 14/2564 คณะทายาทสักการะท่านจอมพล ป. พิบูลสงคราม (01/07/2564)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 13/2564 การบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะตาม ว.๑๗/๕๒, ว๒๑/๖๐ และ ว๙/๖๔ (PA) (30/06/2564)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 12/2564 การกลั่นกรอง ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 13 ตัวชี้วัด (วฐ.๒) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (25/06/2564)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 11/2564 วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (25/06/2564)
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 10/2564 มอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด - 19 เขตดินแดง - เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) (23/06/2564)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2564 การประชุมออนไลน์การบริหารงานทุกฝ่าย เพื่อติดตามความคืบหน้าการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (18/06/2564)
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 8/2564 ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (04/06/2564)
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 7/2564 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ (26/05/2564)
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 6/2564 ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 5/2564 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียยนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 (16/05/2564)
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 4/2564 การมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนห้อง MEP ประจำปีการศึกษา 2564 (16/05/2564)
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2564 การรับชม การถ่ายทอดสดการแถลงการเตรียมการจัดการเรียนการสอน (11/05/2564)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2564 การประกวดสื่อนวัตกรรม (06/05/2564)
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 วันฉัตรมงคล (04/05/2564)
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 35/2563 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และธุรการ (30/03/2564)
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 34/2563 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓-รูปภาพ (24/03/2564)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64
จดหมายข่าวฉบับที่ 33/2563 การตรวจและประเมินแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (23/03/2564)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 64