ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
จดหมายข่าวฉบับที่ 46/2565 การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (17/05/2565)
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 45/2565 การรับรายงานตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (12 - 13/05/2565)
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 44/2565 การอบรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่้อการศึกษา (12 - 13/05/2565)
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 43/2565 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.17/52 - ว.21/60 ว.9/64 แนวทางการเขียน PA (11/05/2565)
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 42/2565 การเข้ารับวัคซีน P fizer เข็ม 2 สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี (30/04/2565)
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2565 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (27/04/2565)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2565 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) (24/04/2565)
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 39/2565 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2564 (22/04/2565)
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 38/2565 พิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย (19/04/2565)
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 37/2565 การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตาม ว 21/2560 ปีการศึกษา 2564 (29/03/2565)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 36/2565 ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง ทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (05/04/2565)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 35/2565 ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง ทักษะการปฏิเสธบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (04/04/2565)
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 34/2565 รับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2565 (04/04/2565)
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 33/2565 รับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (03/04/2565)
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 32/2565 รับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (02/04/2565)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 31/2565 การประชุมแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (29/03/2565)
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 30/2565 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายและได้รับย้ายสถานศึกษา กรณีปกติ ปี 2565 (29/03/2565)
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 29/2565 การประชุมเตรียมการ ALTV (28/03/2565)
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 28/2565 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (27/03/2565)
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 65
จดหมายข่าวฉบับที่ 27/2565 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (14/03/2565)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65