ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพธ์โรงเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 63
ประชุมหัวหน้างาน และนักพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
การเรียนออนไลน์ของลูก พ.อ.
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ร่วมต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
รอง ผอ.สพป.กทม. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 63
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
การประชุมการจัดทำโมเดลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
ประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ประชุมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
ประชุมเว็บมาสเตอร์เพื่อสรุปและติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
ประกาศ การรับนักเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 63
แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 63
ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 63