โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
คณะผู้บริหาร

นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันจิรา ทองสง่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0847351836
อีเมล์ : junjirathongsanga@pibool.ac.th

นายรณยุทธ ทองตะโก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819169665
อีเมล์ : ronnayut@pibool.ac.th