โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ลูกจ้างประจำ

นายอำนาจ บัวทรัพย์
ช่างไม้
เบอร์โทร : 0838182910

นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสอาด
พนักงานธุรการ2
เบอร์โทร : 0968567261