โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0625965516
อีเมล์ : jajaa@pibool.ac.th

นางสาวสุพรรษา ปำเมโด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0926747733
อีเมล์ : Supunsa@pibool.ac.th

นางสาวนรภัทร อินทจักร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0884171951
อีเมล์ : krunaraput@pibool.ac.th

นางสาววนิดา สมสุข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0898678990
อีเมล์ : tik@pibool.ac.th

นางสาววรรณิษา ทองนิล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0924251991
อีเมล์ : noon@pibool.ac.th

นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บุบผา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0820411158
อีเมล์ : nongkawfang2534@pibool.ac.th

นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0848047812
อีเมล์ : mook@pibool.ac.th

นายอิทธิกร บุนนาค
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 08170738xx
อีเมล์ : ittikorn.b@pibool.ac.th

นายธนู บำรุงนา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0875027530
อีเมล์ : thanu.b@pibool.ac.th

นางเต็มดวง คุ้มภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0990951381
อีเมล์ : Temdoung@pibool.ac.th

นางรัชนี ปั้นประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3