ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สำนักอำนวยการ
ติดต่อสำนักอำนวยการ


มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ติดต่อขอพบผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

   ** ติดต่อ นายเกรียงไกร  คำแก่นแก้ว โทร.02-5114049 ต่อ 111

ส่งเอกสาร ตามงานเอกสาร เกี่ยวกับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

   ** ติดต่อ  นางสาวรุจิรา  ประขวัญครบุรี โทร.02-5114049 ต่อ 111

 

โทรศัพท์ : 02-511-4049

ส่งแฟกต์สำนักงานอำนวยการ โทร.02-939-9871

Email : officialpibooluppatham@gmail.comเบอร์โทรศัพท์ภายใน
ทดสอบยังไม่ได้ใช้จริง