โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ประกาศค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปี 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.21 KB
ประเมิน,วิเคราะห์,แผน