โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0891825599
อีเมล์ : muy9559@pibool.ac.th

นางวิลาสินี เนินกลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0846915356
อีเมล์ : Wilasinee@pibool.ac.th

นายทูน ภาษีธรรม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0891441852
อีเมล์ : toon@pibool.ac.th

นายธณกรหาญ คำพิลาโสม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0982598506
อีเมล์ : Tanakronhan@pibool.ac.th

นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0832755847
อีเมล์ : thirabhorn@pibool.ac.th

นายพญา จุ้ยนุช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 06295235xx
อีเมล์ : Phraya.0362@gmail.com