โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
Id plan
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกที่นี้
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
คลิกที่นี้ >> รวมไฟล์ ID Plan กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ