โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0966655430
อีเมล์ : chontida_p@pibool.ac.th

นางสุจินต์ ดอกไม้ทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0635619451
อีเมล์ : suchin@pibool.ac.th

นางธนารักษ์ รอดอ่อน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0957128481
อีเมล์ : beebee@pibool.ac.th

นายชนานันท์ แก่นสาร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : sandy@pibool.ac.th

นางสาวกุณรนัฐ ยังแช่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0623105739
อีเมล์ : Kunranut@pibool.ac.th

นางสาวณัฐนรี กองจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0895693110
อีเมล์ : Natthanaree@pibool.ac.th

นางสาวศิริวรรณ ศรีชัยทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0805900291
อีเมล์ : madamsiriwan99@pibool.ac.th

นายธนพล ประกลม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0866036745
อีเมล์ : Thanapon@pibool.ac.th

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0800536377
อีเมล์ : Ginggan@pibool.ac.th

นางสาวนิติยา พรมจารี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4