โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 อาคารพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2497
งบประมาณ : 5,439,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 รัตนโกสินทร์สมโภช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 5,086,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 รัชดาภิเษกสมโภช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 5,123,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 ป.พิบูลสงคราม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 21,046,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 2,762,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 1,379,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดมกิจกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกิจกรรมปฐมวัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนกิจกรรมวินัยนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนระกา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สำนักงานพลศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..