โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรุณศรี ทำบุญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0878300084
อีเมล์ : Arunsri@pibool.ac.th

นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : Aranya@pibool.ac.th

นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0954729905
อีเมล์ : Aruchaphorn@pibool.ac.th

นางสาวกนกนาถ ทะตัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0810218966
อีเมล์ : kanoknad@pibool.ac.th

นางสาวเนตรชนก จันทรพงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0646791629
อีเมล์ : Netchanok@pibool.ac.th

นายไกรภพ กิตติพันธุ์พงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 080-3635XXX
อีเมล์ : Kraiphop@pibool.ac.th

นายซายเด็ง แดเมาะเล็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0883966361

นางเต็มดวง คุ้มภัย
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0990951381
อีเมล์ : Temdoung@pibool.ac.th