โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document O42 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมโปร่งใส่ภายในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.89 MB