โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document O27 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
Adobe Acrobat Document O27การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 551.15 KB
Adobe Acrobat Document O27การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.43 KB
Adobe Acrobat Document O27การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document O27ลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB