โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มงานวัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.98 KB
Adobe Acrobat Document O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.13 KB
Adobe Acrobat Document O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 705.5 KB
Adobe Acrobat Document O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
Adobe Acrobat Document O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.13 KB
Adobe Acrobat Document O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ-กลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.06 KB