โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13 Action Plan 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1004.92 KB
Adobe Acrobat Document O13 คู่มือบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 643.67 KB
Adobe Acrobat Document O13 คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.37 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือบริหารงานทั่วไป65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 626.54 KB
Adobe Acrobat Document O13คู่มือบริหารงานบุคคล65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.95 KB