ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศเปิดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.1 KB 344
ปิดรับสมัคร ป5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 386.63 KB 123244
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 123261
2563-2-รายงานPLC-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 123534
2563-1-รายงานPLC-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3 123255
พัฒนาและจัดทำหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 123730
การประเมินผลการใช้หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 123833
วิเคราะห์หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 123580
แบบบันทึกการประชุม ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.35 KB 123541
ม.ปลาย แบบบันทึกการประชุม PLC ประจำสัปดาห์ที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.03 KB 123159
ม.ปลาย การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 123244
แบบบันทึก ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.24 KB 123344
ม.ปลาย คำสั่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.25 KB 123374
สำเนาบันทึก PLC ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 123414
บันทึกข้อความ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.02 KB 123302
คำสั่ง ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 123559
PLC ป.4.24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.89 KB 123608
PLC ป.4.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.02 KB 123454
PLC ป.4.22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.96 KB 123471
PLC ป.4.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.11 KB 123440
PLC ป.4.20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.19 KB 123236
PLC ป.4.19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.02 KB 123214
PLC ป.4.18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 556.93 KB 123411
PLC ป.3 บันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.4 KB 123266
PLC ป.3.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.13 KB 123204
PLC ป.3.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.87 KB 123451
PLC ป.3.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 539.87 KB 123222
PLC ป.3 คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.24 KB 123334
PLC ป.2.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.86 KB 123279
PLC ป.2.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.09 KB 123260
PLC ป.2.9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.68 KB 123398
PLC ป.2.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.18 KB 123369
PLC ป.2.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.91 KB 123346
PLC ป.2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 123430
PLC ป.2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.02 KB 123530
PLC ป.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.75 KB 123187
PLC ป.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.18 KB 123196
PLC 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.68 KB 123166
PLC 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.89 KB 123360
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 123382
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 123270
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 123498
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 123255
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 123168
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 123160
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 123330
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 123208
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.74 KB 123287
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 123561
ประเมินการใช้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์_ศราวุธ รามศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.93 KB 123437
ป.5 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.7 KB 123604
ป.3 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.7 KB 123374
ป.1 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.65 KB 123179
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสุธิดา วันสุดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.9 KB 123532
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสไบทิพย์ พานทองคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 123500
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาครูปาณิสรา พิมพ์สาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.06 KB 123437
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา(ดิเรก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 123568
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา วิทย์ครูอนูร อ่อนหวาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.7 KB 123396
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ครูอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.26 KB 123369
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ครูปรางทิพย์ บุญโตนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.84 KB 123335
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ธิดาวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214 KB 123515
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-สุนิสา อินทนนท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.13 KB 123236
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-สมเกียรติ หวังให้สุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.72 KB 123179
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ศุภรัสมิ์ ทองทา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.41 KB 123211
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.79 KB 123234
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ธนพร รักท้วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.89 KB 123151
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ฉันทนา พลอยฉาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.75 KB 123400
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-กิตติศัพท์ จอมพลเรือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.92 KB 123298
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.49 KB 123175
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น.ส. พัชรินทร์ มาห้างหว้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.43 KB 123163
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทองทิพย์ เมืองแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.88 KB 123505
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร อนงค์ นามป่าสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.86 KB 123520
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษานายอมร นันทวิกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.33 KB 123190
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (พิชิตพล กำลังประสิทธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.56 KB 123398
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรุณศรี ทำบุญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.75 KB 123343
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรัญญา จันทร์ขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.82 KB 123575
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรัชพร เปรุนาวิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.49 KB 123413
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุรัตน์พร วิโรจน์ยุติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.98 KB 123557
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุภาวดี โพธี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.75 KB 123458
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุภาพร สีเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.67 KB 123659
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุพิชชา แก่นนาคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.06 KB 123305
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นภาลัย พงษ์โสภณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.6 KB 123188
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กนกนาถ ทะตัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.4 KB 123183
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เกศสุดา นามวงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.06 KB 123529
ประเมินหลักสูตร(ครูสุพรรษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.78 KB 123429
ประเมินหลักสูตร(ครูรัชนี ครูเต็มดวง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.01 KB 123253
ประเมินหลักสูตร(ครูเพ็ญพร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.3 KB 123519
ประเมินหลักสูตร (ครูอิทธิกร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.61 KB 123482
ประเมินหลักสูตร (ครูวรรณิษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.59 KB 123533
ประเมินหลักสูตร (ครูวนิดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.13 KB 123135
ประเมินหลักสูตร (ครูรัชฏาพร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.29 KB 123509
ประเมินหลักสูตร (ครูนรภัทร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.51 KB 123336
ประเมินหลักสูตร (ครูธนัญชนก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.7 KB 123430
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาวกมลทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.96 KB 124142
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาววรรษมน จงหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.17 KB 123369
(ประเมินผลหลักสูตร) นายองอาจ น้อยเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.05 KB 123318
(ประเมินผลหลักสูตร) นางวิลาสินี เนินกลาง ป.6(การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 123371
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ ม.2(การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123163
มาตราการการเรียนการสอนแบบเลื่อมเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 123358
วรสารโรงเรียน
>วรสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 123564
ร่างหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
>หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 123302
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
>หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563 123472
หลักสูตรช่วงชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา
>หลักสูตรช่วงชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 123511
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
>แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน 123303
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา
>หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 123446
ตารางสอนมัธยมศึกษา
>ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 123355
เอกสารการรับสมัครนักเรียน
JPEG Image ขนาดไฟล์ 477.21 KB 36061
ระเบียบรับสมัคร mep ปี66 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.34 KB 36065
5-9 mep JPEG Image ขนาดไฟล์ 439.44 KB 36063
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.56 KB 123176
ระเบียบการรับสมัคร ม1-4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 123441
ระเบียบรับสมัคร ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.14 KB 123235
ประกาศรายชื่่อ นักเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.48 KB 123225
ประกาศรายชื่อ ม.1,4 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.51 KB 123310
ประกาศรายชื่่อ อ.1,ป,1,ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.13 KB 123450
การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.76 KB 123321
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.69 KB 123473
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 123414
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.56 KB 123400
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 123431
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 123178
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 123451
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.8 KB 123261
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 123146
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 123415
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 123341
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.15 KB 123471
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.3 KB 123185
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.08 KB 123235
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
นายกัมพล ศุภผล ม.5(กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.75 KB 123130
นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์ ม.4(กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.77 KB 123494
นายประเสริฐ โต๊ะอาด ม.1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.76 KB 123167
นายเวนิช โงกสูกเนิน ป.3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.98 KB 123461
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ) นางมนัสนันท์ ทองเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 123453
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายพจน์ศวี สุขแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.42 KB 123535
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสุธิดา วันสุดล ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.93 KB 123626
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายศราวุธ รามศรี ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.65 KB 123273
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 123559
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางอนูร อ่อนหวาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.31 KB 123327
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวปาณิสรา พิมพ์สาลี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 966.65 KB 123456
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายดิเรก นินดรหวาย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.73 KB 124472
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 123389
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.37 KB 123530
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 124281
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.73 KB 123463
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.53 KB 123985
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.65 KB 123506
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.46 KB 123215
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.15 KB 125796
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.74 KB 123518
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสุรัตน์ วิโรจน์ยุติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 123311
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุภาวดี โพธี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.21 KB 123139
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุภาพร สีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.02 KB 123228
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุพิชชา แก่นนาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 123370
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางนภาลัย พงษ์โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.01 KB 123552
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวกนกนาถ ทะตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.44 KB 123158
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวเกศสุดา นามวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.05 KB 125079
นางสุนิสา อินทนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.66 KB 123318
นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.11 KB 123342
นางสาวธนพร รักท้วม ประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.11 KB 123465
นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.22 KB 124194
นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.63 KB 123465
นายกรกฏ ไกรศรี ประถมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.39 KB 123514
นางสาวศุภรัสมิ์ ทองทา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.11 KB 123497
นางสาววรรณิษา ทองนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.71 KB 124380
นางสาววนิดา สมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.05 KB 123695
นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.83 KB 124292
นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บบุผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.81 KB 123249
นางสาวสุพรรษา ปำเมโด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.81 KB 123353
นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.98 KB 123529
นางเพ็ญพร ฉิมพลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.01 KB 123372
นายธนู บำรุงนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.71 KB 124362
นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.37 KB 123211
นายอิทธิกร บุนนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.4 KB 123556
นางสาวรัชนี ปั้นประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.47 KB 123419
นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.6 KB 123197
นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.5 KB 123261
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.58 KB 124746
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ประวัติศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.37 KB 123242
นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.19 KB 123331
นายอมร นันทวิกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.68 KB 123439
นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 123658
นายรณยุทธ ทองตะโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.18 KB 123173
นายวัชรพล สอนเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.91 KB 124370
นายวัชรพล สอนเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.4 KB 123304
นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.58 KB 123556
นางสาววรรษมน จงหาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.95 KB 123227
องอาจ น้อยเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.18 KB 123295
นางสาวณัฏฐ์ชญา ครุฑศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.05 KB 123140
นางวิลาสินี เนินกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 123594
นางวิลาสินี เนินกลาง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.26 KB 123442
นางวิลาสินี เนินกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.38 KB 123288
นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.82 KB 123227
นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.11 KB 123520
ประกาศรับสมัครเรียน
>นักเรียนเรียนไม่มีเลขบัตรประชาชน 34576
รับสมัครป1ปกติ JPEG Image ขนาดไฟล์ 224.99 KB 34596
ค่าบำรุงการศึกษาอื่น JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.41 KB 34597
ค่าบำรุงการศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 129.47 KB 34596
เอกสารใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 34597
ใบมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.59 KB 34598
เอกสารที่ต้องนำมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 187.31 KB 34596
ป้ายประการายชื่ออนุบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 459.33 KB 34596
ประกาศรายชื่ออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 34596
รายชื่อนักเรยน MEP ปศ65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 102.43 KB 34614
ตัวอย่างแบบฟอร์มมอบตัว ป-1-65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 461.27 KB 34614
เอกสารใช้มอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 182.6 KB 34614
ค่าบำรุงการศึกษา 65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 268.28 KB 34616
ประกาษรายงานตัว ป1 MEP ปศ-65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 215.31 KB 34614
ค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียน MEP-ปศ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.51 KB 34614
แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.87 KB 34614
ประกาศรับอนุบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.52 KB 35452
GIF Image ขนาดไฟล์ 134.42 KB 35452
นร.มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.38 KB 123322
QR ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.98 KB 123543
รายชื่อม ม.1 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 123411
ป้ายรับเพิ่มเติม ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 65.41 KB 123465
เลื่อนกำหนดการมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.21 KB 123243
แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.92 KB 123108
แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.81 KB 123375
แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.68 KB 123479
ใบมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 86.22 KB 123213
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 123393
ประกาศผลการสอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 80.21 KB 123438
แผนจีน ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.32 KB 123499
แผนกีฬา ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.64 KB 123427
แผนอังกฤษ ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 123304
QR สอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 70.98 KB 123318
ประกาศผลการสอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.27 KB 123307
JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.84 KB 123115
ผลสอบคัดเลือก ม4-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 951.53 KB 123472
ผลสอบคัดเลือก ม4-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 123327
รายชื่อนักเรียน มีสิทธิ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.1 KB 123137
คิวอาร์โค้ด ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 71.21 KB 123189
ประกาศมีสิทธิมอบตัว ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.82 KB 123326
รายชื่อจัดห้องสอบ 3 ห้อง ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 123515
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.49 KB 123216
แบบฟอร์มมอบตัว ป-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.54 KB 123355
รายชื่อจัดห้องสอบ 3 ห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 123447
ประกาศรายชื่อนร.ป.1.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.82 KB 123534
รายชื่อ นร mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 123337
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 93.62 KB 123180
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.78 KB 123528
งบ MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 62.13 KB 123166
งบสนับสนุน ป1-6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 70.74 KB 123393
งบสนับสนุน ม1-6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 71.39 KB 123183
การบริหารจัดการหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 123491
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ 123215
ป้ายการประเมินผลหลักสูตร 64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.87 KB 123306
ป้ายการประเมินผลหลักสูตร 63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 168.25 KB 123540