ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปิดรับสมัคร ป5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 386.63 KB 17298
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 17236
2563-2-รายงานPLC-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 17513
2563-1-รายงานPLC-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3 17224
พัฒนาและจัดทำหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 17618
การประเมินผลการใช้หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 17575
วิเคราะห์หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 17323
แบบบันทึกการประชุม ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.35 KB 17580
ม.ปลาย แบบบันทึกการประชุม PLC ประจำสัปดาห์ที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.03 KB 17191
ม.ปลาย การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 17278
แบบบันทึก ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.24 KB 17393
ม.ปลาย คำสั่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.25 KB 17413
สำเนาบันทึก PLC ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 17419
บันทึกข้อความ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.02 KB 17349
คำสั่ง ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 17602
PLC ป.4.24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.89 KB 17602
PLC ป.4.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.02 KB 17487
PLC ป.4.22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.96 KB 17500
PLC ป.4.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.11 KB 17471
PLC ป.4.20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.19 KB 17285
PLC ป.4.19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.02 KB 17254
PLC ป.4.18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 556.93 KB 17439
PLC ป.3 บันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.4 KB 17303
PLC ป.3.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.13 KB 17236
PLC ป.3.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.87 KB 17498
PLC ป.3.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 539.87 KB 17263
PLC ป.3 คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.24 KB 17376
PLC ป.2.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.86 KB 17278
PLC ป.2.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.09 KB 17310
PLC ป.2.9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.68 KB 17449
PLC ป.2.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.18 KB 17423
PLC ป.2.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.91 KB 17404
PLC ป.2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 17483
PLC ป.2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.02 KB 17587
PLC ป.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.75 KB 17241
PLC ป.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.18 KB 17242
PLC 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.68 KB 17219
PLC 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.89 KB 17386
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 17427
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17270
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 17517
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17281
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17181
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17189
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 17344
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 17250
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.74 KB 17298
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17581
ประเมินการใช้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์_ศราวุธ รามศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.93 KB 17362
ป.5 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.7 KB 17615
ป.3 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.7 KB 17417
ป.1 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.65 KB 17194
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสุธิดา วันสุดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.9 KB 17525
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสไบทิพย์ พานทองคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 17512
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาครูปาณิสรา พิมพ์สาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.06 KB 17413
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา(ดิเรก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 17596
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา วิทย์ครูอนูร อ่อนหวาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.7 KB 17424
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ครูอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.26 KB 17406
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ครูปรางทิพย์ บุญโตนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.84 KB 17358
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ธิดาวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214 KB 17517
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-สุนิสา อินทนนท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.13 KB 17266
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-สมเกียรติ หวังให้สุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.72 KB 17211
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ศุภรัสมิ์ ทองทา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.41 KB 17247
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.79 KB 17275
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ธนพร รักท้วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.89 KB 17188
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ฉันทนา พลอยฉาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.75 KB 17447
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-กิตติศัพท์ จอมพลเรือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.92 KB 17332
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.49 KB 17216
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น.ส. พัชรินทร์ มาห้างหว้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.43 KB 17201
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทองทิพย์ เมืองแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.88 KB 17549
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร อนงค์ นามป่าสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.86 KB 17557
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษานายอมร นันทวิกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.33 KB 17236
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (พิชิตพล กำลังประสิทธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.56 KB 17441
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรุณศรี ทำบุญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.75 KB 17382
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรัญญา จันทร์ขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.82 KB 17614
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรัชพร เปรุนาวิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.49 KB 17451
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุรัตน์พร วิโรจน์ยุติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.98 KB 17592
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุภาวดี โพธี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.75 KB 17492
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุภาพร สีเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.67 KB 17614
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุพิชชา แก่นนาคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.06 KB 17343
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นภาลัย พงษ์โสภณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.6 KB 17231
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กนกนาถ ทะตัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.4 KB 17225
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เกศสุดา นามวงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.06 KB 17554
ประเมินหลักสูตร(ครูสุพรรษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.78 KB 17419
ประเมินหลักสูตร(ครูรัชนี ครูเต็มดวง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.01 KB 17284
ประเมินหลักสูตร(ครูเพ็ญพร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.3 KB 17549
ประเมินหลักสูตร (ครูอิทธิกร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.61 KB 17519
ประเมินหลักสูตร (ครูวรรณิษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.59 KB 17466
ประเมินหลักสูตร (ครูวนิดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.13 KB 17175
ประเมินหลักสูตร (ครูรัชฏาพร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.29 KB 17509
ประเมินหลักสูตร (ครูนรภัทร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.51 KB 17376
ประเมินหลักสูตร (ครูธนัญชนก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.7 KB 17456
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาวกมลทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.96 KB 17977
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาววรรษมน จงหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.17 KB 17373
(ประเมินผลหลักสูตร) นายองอาจ น้อยเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.05 KB 17363
(ประเมินผลหลักสูตร) นางวิลาสินี เนินกลาง ป.6(การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 17425
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ ม.2(การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 17206
มาตราการการเรียนการสอนแบบเลื่อมเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 17403
วรสารโรงเรียน
วรสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 17617
ร่างหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 17298
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563 17373
หลักสูตรช่วงชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 17523
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน 17338
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 17464
ตารางสอนมัธยมศึกษา
ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 17390
เอกสารการรับสมัครนักเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.56 KB 17239
ระเบียบการรับสมัคร ม1-4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 17507
ระเบียบรับสมัคร ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.14 KB 17298
ประกาศรายชื่่อ นักเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.48 KB 17280
ประกาศรายชื่อ ม.1,4 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.51 KB 17339
ประกาศรายชื่่อ อ.1,ป,1,ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.13 KB 17508
การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.76 KB 17372
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.69 KB 17515
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 17462
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.56 KB 17418
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 17466
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 17200
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 17472
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.8 KB 17302
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 17188
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 17458
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 17365
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.15 KB 17525
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.3 KB 17243
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.08 KB 17242
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
นายกัมพล ศุภผล ม.5(กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.75 KB 17180
นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์ ม.4(กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.77 KB 17555
นายประเสริฐ โต๊ะอาด ม.1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.76 KB 17218
นายเวนิช โงกสูกเนิน ป.3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.98 KB 17472
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ) นางมนัสนันท์ ทองเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 17454
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายพจน์ศวี สุขแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.42 KB 17574
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสุธิดา วันสุดล ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.93 KB 17632
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายศราวุธ รามศรี ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.65 KB 17320
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 17594
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางอนูร อ่อนหวาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.31 KB 17382
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวปาณิสรา พิมพ์สาลี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 966.65 KB 17512
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายดิเรก นินดรหวาย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.73 KB 17597
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 17435
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.37 KB 17567
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 18046
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.73 KB 17520
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.53 KB 17442
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.65 KB 17551
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.46 KB 17269
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.15 KB 18665
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.74 KB 17538
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสุรัตน์ วิโรจน์ยุติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 17372
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุภาวดี โพธี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.21 KB 17194
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุภาพร สีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.02 KB 17287
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุพิชชา แก่นนาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 17431
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางนภาลัย พงษ์โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.01 KB 17614
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวกนกนาถ ทะตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.44 KB 17205
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวเกศสุดา นามวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.05 KB 18521
นางสุนิสา อินทนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.66 KB 17368
นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.11 KB 17374
นางสาวธนพร รักท้วม ประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.11 KB 17505
นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.22 KB 18072
นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.63 KB 17514
นายกรกฏ ไกรศรี ประถมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.39 KB 17564
นางสาวศุภรัสมิ์ ทองทา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.11 KB 17539
นางสาววรรณิษา ทองนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.71 KB 17707
นางสาววนิดา สมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.05 KB 17688
นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.83 KB 18108
นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บบุผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.81 KB 17295
นางสาวสุพรรษา ปำเมโด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.81 KB 17416
นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.98 KB 17587
นางเพ็ญพร ฉิมพลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.01 KB 17435
นายธนู บำรุงนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.71 KB 18164
นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.37 KB 17266
นายอิทธิกร บุนนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.4 KB 17606
นางสาวรัชนี ปั้นประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.47 KB 17466
นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.6 KB 17233
นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.5 KB 17315
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.58 KB 18238
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ประวัติศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.37 KB 17286
นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.19 KB 17367
นายอมร นันทวิกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.68 KB 17495
นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 17560
นายรณยุทธ ทองตะโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.18 KB 17231
นายวัชรพล สอนเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.91 KB 17603
นายวัชรพล สอนเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.4 KB 17299
นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.58 KB 17602
นางสาววรรษมน จงหาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.95 KB 17275
องอาจ น้อยเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.18 KB 17346
นางสาวณัฏฐ์ชญา ครุฑศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.05 KB 17192
นางวิลาสินี เนินกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 17587
นางวิลาสินี เนินกลาง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.26 KB 17484
นางวิลาสินี เนินกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.38 KB 17342
นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.82 KB 17274
นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.11 KB 17552
ประกาศรับสมัครเรียน ปี64
นร.มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.38 KB 17387
QR ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.98 KB 17609
รายชื่อม ม.1 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 17477
ป้ายรับเพิ่มเติม ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 65.41 KB 17531
เลื่อนกำหนดการมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.21 KB 17309
แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.92 KB 17174
แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.81 KB 17437
แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.68 KB 17547
ใบมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 86.22 KB 17278
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 17458
ประกาศผลการสอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 80.21 KB 17506
แผนจีน ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.32 KB 17566
แผนกีฬา ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.64 KB 17491
แผนอังกฤษ ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 17369
QR สอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 70.98 KB 17386
ประกาศผลการสอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.27 KB 17373
JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.84 KB 17185
ผลสอบคัดเลือก ม4-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 951.53 KB 17538
ผลสอบคัดเลือก ม4-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 17395
รายชื่อนักเรียน มีสิทธิ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.1 KB 17195
คิวอาร์โค้ด ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 71.21 KB 17256
ประกาศมีสิทธิมอบตัว ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.82 KB 17389
รายชื่อจัดห้องสอบ 3 ห้อง ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 17580
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.49 KB 17279
แบบฟอร์มมอบตัว ป-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.54 KB 17420
รายชื่อจัดห้องสอบ 3 ห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 17512
ประกาศรายชื่อนร.ป.1.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.82 KB 17599
รายชื่อ นร mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 17403
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 93.62 KB 17245
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.78 KB 17595
งบ MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 62.13 KB 17231
งบสนับสนุน ป1-6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 70.74 KB 17458
งบสนับสนุน ม1-6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 71.39 KB 17250
การบริหารจัดการหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 17491
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ 17242
ป้ายการประเมินผลหลักสูตร 64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.87 KB 17329
ป้ายการประเมินผลหลักสูตร 63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 168.25 KB 17600