ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ติดต่อโรงเรียน-2 PNG Image ขนาดไฟล์ 269.06 KB 1
ติดต่อโรงเรียน-1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 181.37 KB 0
ประกาศเปิดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.1 KB 23600
ปิดรับสมัคร ป5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 386.63 KB 146486
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 146538
2563-2-รายงานPLC-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 146805
2563-1-รายงานPLC-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่-3 146529
พัฒนาและจัดทำหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 147051
การประเมินผลการใช้หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 147200
วิเคราะห์หลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 146976
แบบบันทึกการประชุม ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.35 KB 146793
ม.ปลาย แบบบันทึกการประชุม PLC ประจำสัปดาห์ที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.03 KB 146409
ม.ปลาย การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.58 KB 146492
แบบบันทึก ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.24 KB 146590
ม.ปลาย คำสั่งโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.25 KB 146623
สำเนาบันทึก PLC ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 146676
บันทึกข้อความ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.02 KB 146554
คำสั่ง ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 146807
PLC ป.4.24 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.89 KB 146886
PLC ป.4.23 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.02 KB 146701
PLC ป.4.22 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.96 KB 146720
PLC ป.4.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597.11 KB 146685
PLC ป.4.20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 596.19 KB 146483
PLC ป.4.19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.02 KB 146458
PLC ป.4.18 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 556.93 KB 146662
PLC ป.3 บันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.4 KB 146525
PLC ป.3.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.13 KB 146460
PLC ป.3.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.87 KB 146698
PLC ป.3.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 539.87 KB 146473
PLC ป.3 คำสั่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.24 KB 146584
PLC ป.2.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 675.86 KB 146534
PLC ป.2.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 301.09 KB 146506
PLC ป.2.9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.68 KB 146648
PLC ป.2.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.18 KB 146614
PLC ป.2.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 391.91 KB 146590
PLC ป.2.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 146674
PLC ป.2.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 653.02 KB 146774
PLC ป.2.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.75 KB 146434
PLC ป.2.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.18 KB 146445
PLC 2.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.68 KB 146411
PLC 2.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.89 KB 146615
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 146635
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 146534
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 146766
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 146521
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 146437
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 146434
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 146602
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 146459
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 812.74 KB 146540
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 146817
ประเมินการใช้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์_ศราวุธ รามศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.93 KB 146733
ป.5 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.7 KB 146864
ป.3 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.7 KB 146635
ป.1 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสายสวาสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.65 KB 146433
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสุธิดา วันสุดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.9 KB 146791
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสไบทิพย์ พานทองคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146753
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาครูปาณิสรา พิมพ์สาลี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.06 KB 146707
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา(ดิเรก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 146812
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา วิทย์ครูอนูร อ่อนหวาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.7 KB 146646
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ครูอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.26 KB 146623
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ครูปรางทิพย์ บุญโตนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.84 KB 146585
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ธิดาวรรณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214 KB 146798
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-สุนิสา อินทนนท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.13 KB 146484
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-สมเกียรติ หวังให้สุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.72 KB 146429
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ศุภรัสมิ์ ทองทา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.41 KB 146462
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.79 KB 146483
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ธนพร รักท้วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.89 KB 146402
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-ฉันทนา พลอยฉาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.75 KB 146647
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา-กิตติศัพท์ จอมพลเรือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.92 KB 146545
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.49 KB 146426
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น.ส. พัชรินทร์ มาห้างหว้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.43 KB 146407
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทองทิพย์ เมืองแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.88 KB 146753
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร อนงค์ นามป่าสาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.86 KB 146766
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษานายอมร นันทวิกร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.33 KB 146436
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (พิชิตพล กำลังประสิทธิ์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.56 KB 146646
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรุณศรี ทำบุญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.75 KB 146590
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรัญญา จันทร์ขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.82 KB 146820
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อรัชพร เปรุนาวิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.49 KB 146665
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุรัตน์พร วิโรจน์ยุติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.98 KB 146805
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุภาวดี โพธี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.75 KB 146710
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุภาพร สีเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.67 KB 146903
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา สุพิชชา แก่นนาคำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.06 KB 146558
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นภาลัย พงษ์โสภณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.6 KB 146432
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กนกนาถ ทะตัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.4 KB 146432
แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เกศสุดา นามวงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.06 KB 146778
ประเมินหลักสูตร(ครูสุพรรษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.78 KB 146687
ประเมินหลักสูตร(ครูรัชนี ครูเต็มดวง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.01 KB 146498
ประเมินหลักสูตร(ครูเพ็ญพร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.3 KB 146764
ประเมินหลักสูตร (ครูอิทธิกร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.61 KB 146732
ประเมินหลักสูตร (ครูวรรณิษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.59 KB 146781
ประเมินหลักสูตร (ครูวนิดา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.13 KB 146383
ประเมินหลักสูตร (ครูรัชฏาพร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.29 KB 146752
ประเมินหลักสูตร (ครูนรภัทร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.51 KB 146584
ประเมินหลักสูตร (ครูธนัญชนก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.7 KB 146680
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาวกมลทิพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.96 KB 147391
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาววรรษมน จงหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.17 KB 146619
(ประเมินผลหลักสูตร) นายองอาจ น้อยเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.05 KB 146571
(ประเมินผลหลักสูตร) นางวิลาสินี เนินกลาง ป.6(การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 146618
(ประเมินผลหลักสูตร) นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ ม.2(การงานอาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146409
มาตราการการเรียนการสอนแบบเลื่อมเวลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 146605
วรสารโรงเรียน
>วรสารโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 146811
ร่างหลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
>หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 146563
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
>หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ปีการศึกษา 2563 146804
หลักสูตรช่วงชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา
>หลักสูตรช่วงชั้น ปฐมวัย-ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 146793
แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน
>แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน 146553
หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา
>หลักสูตรช่วงชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 146699
ตารางสอนมัธยมศึกษา
>ตารางสอน มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 146604
เอกสารการรับสมัครนักเรียน
JPEG Image ขนาดไฟล์ 477.21 KB 59301
ระเบียบรับสมัคร mep ปี66 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.34 KB 59307
5-9 mep JPEG Image ขนาดไฟล์ 439.44 KB 59303
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.56 KB 146420
ระเบียบการรับสมัคร ม1-4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 146682
ระเบียบรับสมัคร ป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.14 KB 146477
ประกาศรายชื่่อ นักเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.48 KB 146469
ประกาศรายชื่อ ม.1,4 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.51 KB 146616
ประกาศรายชื่่อ อ.1,ป,1,ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.13 KB 146691
การระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.76 KB 146565
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.69 KB 146723
5.แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Word Document ขนาดไฟล์ 19.56 KB 146663
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.56 KB 146646
4.แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.82 KB 146678
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63(pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.1 KB 146430
3.แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 146702
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.8 KB 146507
2.แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 20.47 KB 146395
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.87 KB 146662
1.แบบฟอร์มมอบตัว อนุบาล 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 146590
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 751.15 KB 146715
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.3 KB 146429
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.08 KB 146504
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
นายกัมพล ศุภผล ม.5(กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.75 KB 146380
นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์ ม.4(กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.77 KB 146740
นายประเสริฐ โต๊ะอาด ม.1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.76 KB 146411
นายเวนิช โงกสูกเนิน ป.3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้พละฯ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.98 KB 146708
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ) นางมนัสนันท์ ทองเทพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 146703
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายพจน์ศวี สุขแสวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.42 KB 146800
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสุธิดา วันสุดล ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.93 KB 146873
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายศราวุธ รามศรี ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.65 KB 146516
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวปรางทิพย์ บุญโตนด ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.35 KB 146809
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางอนูร อ่อนหวาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.31 KB 146570
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวปาณิสรา พิมพ์สาลี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 966.65 KB 146698
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นายดิเรก นินดรหวาย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.73 KB 148287
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสไบทิพย์ พานทองคำ ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 146634
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.37 KB 146772
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.43 KB 147560
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.73 KB 146705
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวสายสวาสดิ์ มีกอบสิน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.53 KB 148036
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ) นางสาวธิดาวรรณ บัวสาย ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.65 KB 146751
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรุณศรี ทำบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.46 KB 146456
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรัญญา จันทร์ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.15 KB 149046
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.74 KB 146772
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสุรัตน์ วิโรจน์ยุติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 146560
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุภาวดี โพธี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.21 KB 146389
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุภาพร สีเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 278.02 KB 146481
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวสุพิชชา แก่นนาคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146621
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางนภาลัย พงษ์โสภณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 262.01 KB 146794
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวกนกนาถ ทะตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.44 KB 146411
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นางสาวเกศสุดา นามวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.05 KB 148325
นางสุนิสา อินทนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.66 KB 146564
นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.11 KB 146584
นางสาวธนพร รักท้วม ประถมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.11 KB 146712
นางสาวฉันทนา พลอยฉาย ประถมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.22 KB 147438
นายกิตติศัพท์ จอมพลเรือง ประถมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.63 KB 146712
นายกรกฏ ไกรศรี ประถมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.39 KB 146757
นางสาวศุภรัสมิ์ ทองทา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.11 KB 146740
นางสาววรรณิษา ทองนิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.71 KB 148052
นางสาววนิดา สมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.05 KB 146937
นางสาวกมลทิพย์ เกตุศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.83 KB 147539
นางสาวรัชฎาพร โพธิ์บบุผา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.81 KB 146498
นางสาวสุพรรษา ปำเมโด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.81 KB 146594
นางสาวนรภัทร อินทจักร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.98 KB 146776
นางเพ็ญพร ฉิมพลี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.01 KB 146614
นายธนู บำรุงนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.71 KB 147605
นางสาวธนัญชนก จันทร์แดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.37 KB 146460
นายอิทธิกร บุนนาค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.4 KB 146803
นางสาวรัชนี ปั้นประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.47 KB 146678
นางสาวอนงค์ นามป่าสาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 384.6 KB 146439
นางสาวพัชรินทร์ มาห้างหว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.5 KB 146506
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.58 KB 147993
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ประวัติศาสตร์) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.37 KB 146490
นางสาวทองทิพย์ เมืองแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.19 KB 146573
นายอมร นันทวิกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.68 KB 146689
นายพิชิตพล กำลังประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.18 KB 147001
นายรณยุทธ ทองตะโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.18 KB 146419
นายวัชรพล สอนเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.91 KB 148208
นายวัชรพล สอนเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.4 KB 146552
นางสาวชลธิดา พฤกษะวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.58 KB 146805
นางสาววรรษมน จงหาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.95 KB 146473
องอาจ น้อยเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.18 KB 146540
นางสาวณัฏฐ์ชญา ครุฑศิริ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.05 KB 146386
นางวิลาสินี เนินกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 146840
นางวิลาสินี เนินกลาง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.26 KB 146687
นางวิลาสินี เนินกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.38 KB 146534
นางธิราภรณ์ วงษ์โพธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.82 KB 146476
นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.11 KB 146772
ประกาศรับสมัครเรียน
>นักเรียนเรียนไม่มีเลขบัตรประชาชน 57817
รับสมัครป1ปกติ JPEG Image ขนาดไฟล์ 224.99 KB 57836
ค่าบำรุงการศึกษาอื่น JPEG Image ขนาดไฟล์ 140.41 KB 57837
ค่าบำรุงการศึกษา JPEG Image ขนาดไฟล์ 129.47 KB 57836
เอกสารใบมอบตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.27 KB 57837
ใบมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 406.59 KB 57838
เอกสารที่ต้องนำมา JPEG Image ขนาดไฟล์ 187.31 KB 57838
ป้ายประการายชื่ออนุบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 459.33 KB 57836
ประกาศรายชื่ออนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.25 KB 57836
รายชื่อนักเรยน MEP ปศ65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 102.43 KB 57854
ตัวอย่างแบบฟอร์มมอบตัว ป-1-65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 461.27 KB 57854
เอกสารใช้มอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 182.6 KB 57854
ค่าบำรุงการศึกษา 65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 268.28 KB 57856
ประกาษรายงานตัว ป1 MEP ปศ-65 JPEG Image ขนาดไฟล์ 215.31 KB 57854
ค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียน MEP-ปศ65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.51 KB 57854
แบบฟอร์มมอบตัว ป-1-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.87 KB 57854
ประกาศรับอนุบาล JPEG Image ขนาดไฟล์ 468.52 KB 58693
GIF Image ขนาดไฟล์ 134.42 KB 58692
นร.มีสิทธิ์มอบตัว ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.38 KB 146562
QR ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.98 KB 146783
รายชื่อม ม.1 เพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.63 KB 146651
ป้ายรับเพิ่มเติม ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 65.41 KB 146705
เลื่อนกำหนดการมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.21 KB 146483
แบบฟอร์มใบมอบตัวระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.92 KB 146348
แบบฟอร์มมอบตัว ม-4-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.81 KB 146615
แบบฟอร์มมอบตัว ม-1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.68 KB 146719
ใบมอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 86.22 KB 146454
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ระหว่างชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.57 KB 146633
ประกาศผลการสอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 80.21 KB 146678
แผนจีน ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.32 KB 146739
แผนกีฬา ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.64 KB 146668
แผนอังกฤษ ม4 ปี64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.35 KB 146547
QR สอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 70.98 KB 146558
ประกาศผลการสอยคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยม JPEG Image ขนาดไฟล์ 87.27 KB 146547
JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.84 KB 146355
ผลสอบคัดเลือก ม4-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 951.53 KB 146712
ผลสอบคัดเลือก ม4-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 146567
รายชื่อนักเรียน มีสิทธิ ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.1 KB 146377
คิวอาร์โค้ด ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 71.21 KB 146429
ประกาศมีสิทธิมอบตัว ม1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.82 KB 146566
รายชื่อจัดห้องสอบ 3 ห้อง ม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 146755
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 85.49 KB 146456
แบบฟอร์มมอบตัว ป-1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.54 KB 146595
รายชื่อจัดห้องสอบ 3 ห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.56 KB 146687
ประกาศรายชื่อนร.ป.1.64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.82 KB 146775
รายชื่อ นร mep Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.66 KB 146577
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 93.62 KB 146420
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว JPEG Image ขนาดไฟล์ 77.78 KB 146768
งบ MEP JPEG Image ขนาดไฟล์ 62.13 KB 146406
งบสนับสนุน ป1-6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 70.74 KB 146635
งบสนับสนุน ม1-6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 71.39 KB 146424
การบริหารจัดการหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 146768
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศ 146477
ป้ายการประเมินผลหลักสูตร 64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 193.87 KB 146561
ป้ายการประเมินผลหลักสูตร 63 JPEG Image ขนาดไฟล์ 168.25 KB 146786