ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โรงเรียนพิบูลอุถัมภ์ได้รับ การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายบุญเลิศ ค่อนสอาด เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม ท่านผู้หญิงละเอียดฯ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 190 ครั้ง