ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครอง
ผู้ใหญ่ใจดีทาง
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ขอกราบขอบพระคุณทาง "วิภารามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่" ที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับทางโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ผ้าห่มแพร 5ฟุต จำนวน10ผืน, ผ้าปูที่นอนสีพื้นลายริ้ว 3.5ฟุต, 5ฟุต, 6ฟุต รวมจำนวน10ผืน, ตู้น้ำดื่มร้อน-เย็น จำนวน1ตู้ ฯลฯ
 
ทั้งนี้โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จึงจัดสิ่งของที่ได้รับมอบมาให้กับฝ่ายห้องพยาบาล ของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณพระคุณเป็นอย่างสูมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 226 ครั้ง