ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน
(อ่าน 118) 02 ก.พ. 64
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (28/01/2564) (อ่าน 127) 29 ม.ค. 64
แจ้งเวลาเรียนแบบเหลื่อมเวลา กรณีเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 155) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 204) 02 ม.ค. 64
พ.อ. ห่วงใยใส่ใจป้องกัน COVID-19 (อ่าน 203) 21 ธ.ค. 63
การสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน (อ่าน 13) 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา (อ่าน 207) 15 ธ.ค. 63
ตลาดนัดเพิ่มเวลารู้ครั้งที่ 1 (9/12/2563) (อ่าน 180) 15 ธ.ค. 63
รายงานตัวเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และค่าชำระค่าบำรุงการศึกษา พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 20) 04 ธ.ค. 63
เรื่อง มาตรการประหยัดไฟ (อ่าน 9) 29 ต.ค. 63
ตารางเรียน 1/2563 (อ่าน 154) 29 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 20) 28 ต.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 176) 14 ต.ค. 63
ตารางช่องออกอากาศ DLTV (อ่าน 474) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 865) 13 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 34) 26 เม.ย. 63