ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน
ลดภาระด้านการเรียน (ลดเวลาหน้าจอ ลดความเครียด จากการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ให้นักเรียนมีเวลาทบทวนบทเรียน ฝึกทักษะด้วยตนเอง) (อ่าน 4) 22 ก.ค. 64
เชิญชวนเชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 3) 22 ก.ค. 64
โครงการช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (PBU CARE) (อ่าน 6) 11 ก.ค. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 18) 26 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 189) 04 มิ.ย. 64
(อ่าน 285) 02 ก.พ. 64
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 (28/01/2564) (อ่าน 352) 29 ม.ค. 64
แจ้งเวลาเรียนแบบเหลื่อมเวลา กรณีเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 318) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 354) 02 ม.ค. 64
พ.อ. ห่วงใยใส่ใจป้องกัน COVID-19 (อ่าน 313) 21 ธ.ค. 63
การสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน (อ่าน 17) 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา (อ่าน 273) 15 ธ.ค. 63
ตลาดนัดเพิ่มเวลารู้ครั้งที่ 1 (9/12/2563) (อ่าน 242) 15 ธ.ค. 63
รายงานตัวเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และค่าชำระค่าบำรุงการศึกษา พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 30) 04 ธ.ค. 63
เรื่อง มาตรการประหยัดไฟ (อ่าน 13) 29 ต.ค. 63
ตารางเรียน 1/2563 (อ่าน 217) 29 ต.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 28 ต.ค. 63
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 232) 14 ต.ค. 63
ตารางช่องออกอากาศ DLTV (อ่าน 533) 14 พ.ค. 63
ตารางเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1109) 13 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 40) 26 เม.ย. 63