ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครอง
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 7 (ประจำวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 3) 23 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6 (ประจำวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 16) 16 ก.ค. 64
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 9) 16 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5 (ประจำวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 13) 09 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 4 (ประจำวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 38) 02 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ด้วยทาง สพป. กทม. จะให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน ที่ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังไม่มีเตียงรักษาให้ส่งข้อมูลไปยังครูประจำชั้น (อ่าน 18) 02 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3 (21-25 มิถุนายน 2564) (อ่าน 62) 26 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 12) 28 พ.ค. 64
เสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 267) 02 เม.ย. 64
หยุดเรียนกรณีพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 15) 07 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1744) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 14) 02 ม.ค. 64
โรงเรียนประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (อ่าน 425) 23 ธ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการหยุดเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.3 ในวันที่ 24/12/2563 (อ่าน 368) 22 ธ.ค. 63
พ.อ. ห่วงใยใส่ใจป้องกัน COVID-19 (อ่าน 252) 21 ธ.ค. 63
เลื่อนการเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 (อ่าน 250) 20 ธ.ค. 63
ตารางสอน (สำหรับครู) 1/2563 (อ่าน 16) 29 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของนักเรียน (อ่าน 252) 27 ต.ค. 63
พิธีมอบทุนการศึกษา 1/2563 (อ่าน 277) 22 ต.ค. 63
ผู้ใหญ่ใจดีทาง (อ่าน 247) 12 ต.ค. 63