ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครอง
เสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 02 เม.ย. 64
หยุดเรียนกรณีพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 6) 07 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 464) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 11) 02 ม.ค. 64
โรงเรียนประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (อ่าน 280) 23 ธ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการหยุดเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.3 ในวันที่ 24/12/2563 (อ่าน 260) 22 ธ.ค. 63
พ.อ. ห่วงใยใส่ใจป้องกัน COVID-19 (อ่าน 192) 21 ธ.ค. 63
เลื่อนการเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 (อ่าน 193) 20 ธ.ค. 63
ตารางสอน (สำหรับครู) 1/2563 (อ่าน 12) 29 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของนักเรียน (อ่าน 193) 27 ต.ค. 63
พิธีมอบทุนการศึกษา 1/2563 (อ่าน 201) 22 ต.ค. 63
ผู้ใหญ่ใจดีทาง (อ่าน 190) 12 ต.ค. 63